พันธกิจ

1. JJ Force Group Security มีหน้าที่ในอันดับแรกสุด คือการคุ้มครอง รักษาความปลอดภัย ให่แก่ผู้ใช้บริการเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมสภาวะความปลอดภัยในสถานที่ของผู้ใช้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพที่ชำนาญการ ซื่อสัตย์ ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

2. JJ Force Group Security ขอมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ อย่างเกิดประสิทธิผลและรับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง

3. JJ Force Group Security มีทีมงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ ทุกระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลรับผิดชอบหน่วยงานหรือสถานที่ของผู้ใช้บริการ

4. JJ Force Group Security เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และใกล้ชิดกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความเข้าใจที่ดีร่วมกัน ในการปรับปรุงพัฒนางานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. JJ Force Group Security ค้นคว้า หาความรู้ และความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความทันยุคสมัยของเทคโนโลยี งานรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ

6. JJ Force Group Security เสริมสร้าง ขวัญ กำลังใจที่ดีกับพนักงานโดยใช้แรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ด้านความเป็นธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค

7. JJ Force Group Security ขยายธุรกิจไปในภาคตะวันออก และแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความเชื่อมโยงความสามารถและประสบการณ์

8. JJ Force Group Security ยังสนับสนุนและส่งเสริมในกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมสังคม และหน่วยงานของรัฐ

Standards

รักษาความปลอดภัย เจเจ ฟอร์ซ

  • เราคือบริษัทผู้ให้บริการรักษาควาปลอดภัย ที่มีความทันสมัยและครบวงจร เรามุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรให้บริการลูกค้าทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยประสบการณ์ทางด้านการรักษาความปลอดภัยที่มากกว่า 20 ปีของเรา เรามั่นใจว่า คุณภาพการให้บริการของเรา จะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่ใดในโลกแน่นอน ขอให้ลูกค้าทุกท่านให้ความไว้วางใจในบริการรักษาความปลอดภัยของเราได้

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 61/9 หมู่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
  • 038-440267-8
  • 038-440265
  • 086-3156110
  • nutnicha@jjforce.com